Galeri Grup Kaligrafi Aksara Jawi 1

Dikumpulkan dari Grup FB Kaligrafi Aksara Jawi
Lihat Galeri Grup Kaligrafi Aksara Jawi bagian 2
Karya Gagah Suasawan

Ingsun nitahake cahya rasa karsa | Dumadi titising sarira wandya laksana | Pantya dhawuhing jagad yekti nyawiji | Marmane gantya binuka thukul ing ngakasa
Sura dira jayadiningrat lebur dening pangastuti
Aja dumeh sugih bandha
Aku ingin hidup seribu tahun lagi
Grothal grathul sinau jawa
Singa edan
Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti
Manungsa iku mung ngundhuh wohing pakarti
Adigang adigung adiguna

 Gusti iku cedhak tanpa senggolan
Golekana galihing kangkung. Golekana tapake kunthul mabur.
Wilujeng sugeng ambal warsa
Dhuh gusti kang tansah paring kawilujengan
Jer basuki mawa beya
Matur suwun
Jempol
Kuntha baskara, aksara wolu
Aku iku urip
Yamaraja jaramaya | Yamarani niramaya | Yasilapa palasiya | Yamidara radamiya |Yamidosa sadomiya | Yadhayuda dayudhaya | Yasiyaca cayasiya | Yasihama mahasiya
Panjang umurnya1 comment :