Kaligrafi Aksara Jawa Berbentuk Karakter Kartun

calligraphy cartoon character

 Kaligrafi Kartun Doraemon : "migunani tumraping liyan"

 Kaligrafi kartun Donald Duck : "Giri lusi janma tan kena kinira"

Kaligrafi Fred Flintstone : "Esuk dhele sore tempe"

0 comments :

Post a Comment