Aja Diplèroki ꦲꦗꦢꦶꦥ꧀ꦭꦺꦫꦺꦴꦏ꧀ꦏꦶ

aja dipleroki
Lirik lagu Aja Dipleroki dengan aksara Jawa

꧁ ꦲꦗꦢꦶꦥ꧀ꦭꦺꦫꦺꦴꦏ꧀ꦏꦶ꧂
Aja diplèroki

ꦩꦢ꧀ ꦩꦢ꧀ ꦩꦢ꧀ ꦲꦗꦢꦶꦥ꧀ꦭꦺꦫꦺꦴꦏ꧀ꦏꦶ
Mas, mas, mas, aja diplèroki
ꦩꦱ꧀ ꦩꦱ꧀ ꦩꦱ꧀ ꦲꦗꦢꦶꦥꦺꦴꦪꦺꦴꦏ꧀ꦏꦶ
Mas, mas, mas, aja dipoyoki
ꦏꦉꦥ꧀ꦏꦸꦚ꧀ꦗꦭꦸꦏ꧀ꦢꦶꦲꦺꦱꦼꦩ꧀ꦩꦶ
Karêpku jaluk dièsêmi
ꦠꦶꦁꦏꦃꦭꦏꦸꦩꦸꦏꦸꦢꦸꦔꦽꦠꦶꦕꦫ
Tingkah lakumu kudu ngrêti cara
ꦲꦗꦢꦶꦠꦶꦁꦒꦭ꧀ꦏꦥꦿꦶꦧꦢꦺꦤ꧀ꦏꦼꦠꦶꦩꦶꦂꦫꦤ꧀
Aja ditinggal kapribadèn kêtimuran
ꦩꦼꦁꦏꦺꦴꦒꦺꦏ꧀ꦏꦺꦫꦶꦲꦶꦁꦗꦩꦤ꧀
Mêngko gèk kèri ing jaman
ꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦪꦱꦶꦁꦲꦺꦭꦶꦁꦝꦺꦏ꧀
Mbok ya sing èling dhek
ꦲꦺꦭꦶꦁꦧꦧ꧀ꦲꦥꦩꦱ꧀
Èling bab apa mas
ꦲꦶꦏꦸꦧꦸꦢꦪ
Iku budaya
ꦥꦚ꧀ꦕꦺꦤ꧀ꦤꦺꦧꦼꦤꦼꦂꦏꦤ꧀ꦝꦩꦸ꧉
Pancèné bênêr kandhamu.

0 comments :

Post a Comment