Prahu Layar ꦥꦿꦲꦸꦭꦪꦂ

prahu layar
Lirik lagu Prahu Layar dengan aksara Jawa

꧁ ꦥꦿꦲꦸꦭꦪꦂ ꧂
Prahu Layar

ꦪꦺꦴꦏꦚ꧀ꦕꦤꦶꦁꦒꦶꦱꦶꦏ꧀ꦒꦼꦩ꧀ꦧꦶꦫ
Yo kanca ning gisik gêmbira
ꦲꦭꦺꦫꦥ꧀ꦭꦺꦫꦥ꧀ꦧꦚꦸꦤꦺꦱꦼꦒꦫ
Alèrap lèrap banyuné sêgara
ꦲꦁꦭꦶꦪꦏ꧀ꦤꦸꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦥꦿꦲꦸꦭꦪꦂ
Angliyak numpak prahu layar
ꦲꦶꦁꦢꦶꦤꦩꦶꦁꦒꦸꦏꦺꦃꦥꦫꦶꦮꦶꦱꦠ
Ing dina minggu kèh pariwisata
ꦲꦭꦺꦴꦤ꧀ꦥꦿꦲꦸꦤꦺꦮꦶꦱ꧀ꦤꦼꦔꦃ
Alon prahuné wis nêngah
ꦧꦾꦏ꧀ꦧꦾꦸꦏ꧀ꦧꦾꦏ꧀ꦧꦚꦸꦥꦶꦤꦼꦭꦃ
Byak byuk byak banyu pinêlah
ꦲꦺꦴꦫꦗꦼꦩꦸꦗꦼꦩꦸ꧈ ꦏꦫꦺꦴꦩꦺꦱꦼꦩ꧀ꦒꦸꦪꦸ
Ora jêmu jêmu, karo mèsêm guyu
ꦔꦶꦭꦁꦔꦏꦺꦫꦱꦭꦸꦁꦏꦿꦃꦊꦱꦸ
Ngilangaké rasa lungkrah lêsu
ꦲꦝꦶꦏ꧀ꦲꦚ꧀ꦗꦮꦶꦭ꧀ꦩꦱ꧀ ꦗꦼꦧꦸꦭ꧀ꦮꦶꦱ꧀ꦱꦺꦴꦫꦺ
Adhik jawil mas, jêbul wis soré
ꦮꦶꦠꦶꦁꦏꦼꦭꦥꦏꦠꦺꦴꦤ꧀ꦔꦮꦺꦲꦮꦺ
Witing kêlapa katon ngawé awé
ꦥꦿꦪꦺꦴꦒꦤꦺꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ꦧꦭꦶꦮꦲꦺ
Prayogané bêcik bali waé
ꦢꦺꦤꦺꦱꦺꦱꦸꦏ꧀ꦲꦺꦱꦸꦏ꧀ꦠꦸꦩꦤ꧀ꦢꦁꦚꦩ꧀ꦧꦸꦠ꧀ꦒꦮꦺ
Dèné sèsuk èsuk tumandhang nyambut gawé

0 comments :

Post a Comment