Yen Ing Tawang ꦪꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦮꦁ


꧁ ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦁ ꦪꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦮꦁ ꧂
têmbang : Yèn Ing Tawang
ꦕꦶꦥ꧀ꦠꦄꦤ꧀ ꦄꦚꦗꦂꦄꦤꦶ
Ciptaan : Anjar Any
ꦥꦼꦚꦚꦶ ꦮꦭ꧀ꦗꦶꦤꦃ
Pênyanyi : Waljinah

ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦮꦁꦲꦤꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁ꧈ ꦕꦃꦲꦪꦸ
Yèn ing tawang ana lintang, cah ayu
ꦲꦏꦸꦔꦼꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶꦠꦼꦏꦩꦸ
Aku ngêntèni têkamu
ꦩꦫꦁꦩꦺꦒꦲꦶꦁꦲꦏꦱ꧈ ꦤꦶꦩꦱ꧀
Marang mèga ing akasa, nimas
ꦱꦸꦤ꧀ꦠꦏꦺꦴꦏ꧀ꦏꦺꦥꦮꦂꦠꦩꦸ
Sun takokké pawartamu

ꦗꦚ꧀ꦗꦶꦗꦚ꧀ꦗꦶꦲꦏꦸꦲꦺꦭꦶꦁꦕꦃꦲꦪꦸ
Janji Janji aku éling cah ayu
ꦱꦸꦩꦼꦝꦺꦴꦠ꧀ꦫꦱꦤꦶꦁꦲꦠꦶ
Sumêdhot rasaning ati
ꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁꦔꦶꦮꦶꦲꦶꦮꦶ꧈ ꦤꦶꦩꦱ꧀
Lintang lintang ngiwi iwi, nimas
ꦠꦽꦱ꧀ꦤꦏꦸꦱꦸꦤ꧀ꦝꦸꦭ꧀ꦮꦶꦪꦠꦶ
Trêsnaku sundhul wiyati
ꦝꦺꦏ꧀ꦱꦼꦩꦤꦗꦚ꧀ꦗꦶꦏꦸꦢꦶꦱꦺꦏ꧀ꦱꦺꦤ꧀ꦤꦶ
Dhèk sêmana janjiku disêksèni
ꦩꦺꦒꦏꦂꦠꦶꦏ ꦏꦲꦶꦫꦶꦁꦫꦱꦠꦽꦱ꧀ꦤꦲꦱꦶꦃ
Mèga kartika kairing rasa trêsna asih
ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦮꦁꦲꦤꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁ꧈ ꦕꦃꦩꦤꦶꦱ꧀
Yèn ing tawang ana lintang, cah manis
ꦫꦸꦔꦺꦴꦏ꧀ꦤꦠꦔꦶꦱ꧀ꦱꦶꦁꦲꦠꦶ
Rungokna tangising ati
ꦧꦶꦤꦫꦸꦤꦒ ꦱ꧀ꦮꦫꦤꦶꦁꦫꦠꦿꦶ꧈ ꦤꦶꦩꦱ꧀
Binarung swaraning ratri, nimas
ꦔꦼꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶꦧꦸꦭꦤ꧀ꦢꦢꦫꦶ
Ngêntèni bulan dadari

Lirik lagu Yen ing tawang dengan aksara jawa (hanacaraka)

0 comments :

Post a Comment