Luntur ꦭꦸꦤ꧀ꦠꦸꦂ

luntur
Lirik lagu Luntur dengan aksara Jawa

꧁ ꦭꦸꦤ꧀ꦠꦸꦂ ꧂
Luntur

ꦪꦺꦤ꧀ꦭꦸꦤ꧀ꦠꦸꦂꦫꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦂꦫꦤ꧀ꦤꦺ
Yèn luntura wèntêrané
ꦲꦺꦴꦫꦏꦪꦪꦺꦤ꧀ꦭꦸꦤ꧀ꦠꦸꦂꦠꦽꦱ꧀ꦤꦤꦺ
Ora kaya yèn luntur trêsnané
ꦠꦼꦏꦠꦼꦏꦤꦺꦲꦠꦶꦤꦺ
Têka têkané atiné
ꦏꦪꦏꦪꦩꦸꦁꦱꦏ꧀ꦱꦶꦂꦫꦺꦝꦺꦮꦺ
Kaya-kaya mung sak siré dhèwé
ꦲꦺꦴꦫꦱꦼꦩ꧀ꦧꦢꦧꦶꦪꦺꦤ꧀ꦤꦺ
Ora sêmbada mbiyèné
ꦱꦧꦼꦤ꧀ꦢꦶꦤꦩꦸꦁꦠꦤ꧀ꦱꦃꦩꦼꦛꦸꦏ꧀ꦏꦺ
Sabên dina mung tansah mêthuké
ꦱꦧꦼꦤ꧀ꦏꦼꦥꦼꦛꦸꦏ꧀ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁꦔꦺ
Sabên kêpêthuk têmbungé
ꦲꦁꦉꦉꦥ꧀ꦥꦢꦢꦶꦪꦢꦸꦮꦺꦏꦺ
Angrêrêpa dadiya duwèké
ꦲꦺꦴꦫꦩꦲꦶꦢꦺꦴꦏꦭꦩꦁꦱꦩꦸꦁꦱꦺꦴꦏ꧀ꦒꦮꦺꦒꦼꦭ
Ora maido kala mangsa mung sok gawé gêla
ꦲꦺꦮꦱꦼꦩꦤꦔꦤ꧀ꦠꦶꦧꦶꦱꦲꦁꦭꦸꦤ꧀ꦠꦸꦂꦏꦺꦠꦽꦱ꧀ꦤ
Èwa sêmana nganti bisa anglunturké trêsna
ꦢꦶꦠꦩ꧀ꦧꦏ꧀ꦤꦩꦿꦤꦩꦿꦺꦤꦺ
Ditambakna mrana-mrèné
ꦠꦶꦮꦱ꧀ꦠꦶꦮꦱ꧀ꦢꦼꦢꦮꦭꦫꦤꦺ
Tiwas-tiwas ndêdawa larané
ꦤꦔꦶꦁꦠꦩ꧀ꦧꦱꦼꦗꦠꦶꦤꦺ
Nanging tamba sêjatiné
ꦲꦺꦴꦫꦭꦶꦪꦩꦸꦁꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺꦝꦺꦮꦺ
Ora liya mung awaké dhèwé

0 comments :

Post a Comment