Rêsèpsi ꦉꦱꦺꦥ꧀ꦱꦶ

resepsi
Lirik lagu Resepsi dengan aksara Jawa

꧁ ꦉꦱꦺꦥ꧀ꦱꦶ ꧂
Rêsèpsi

ꦪꦺꦤ꧀ꦥꦶꦤꦸꦗꦸꦲꦔꦿꦮꦸꦃꦲꦶꦲꦶꦁꦩꦊꦩ꧀ꦉꦱꦺꦥ꧀ꦱꦶ
Yèn pinuju angrawuhi ing malêm rêsèpsi
ꦏꦏꦸꦁꦥꦸꦠꦿꦶꦔꦒꦼꦩ꧀ꦧꦸꦱꦤꦏꦁꦲꦺꦢꦶꦥꦺꦤꦶ
Kakung putri ngagêm busana kang èdi pèni
ꦥꦫꦥꦸꦠꦿꦶꦱꦩꦶꦊꦁꦒꦃꦗꦺꦗꦺꦂꦏꦠꦺꦴꦤ꧀ꦫꦥꦶ
Para putri sami lênggah jèjèr katon rapi
ꦪꦺꦤ꧀ꦱꦶꦤꦮꦁꦔꦤ꧀ꦠꦶꦏꦪꦏꦺꦴꦤ꧀ꦠꦺꦱ꧀ꦮꦶꦢꦢꦫꦶ
Yèn sinawang nganti kaya kontès widadari
ꦥꦫꦥꦿꦶꦪꦊꦁꦒꦃꦲꦺꦫꦢꦲꦢꦺꦴꦃꦱꦏ꧀ꦮꦼꦠꦫ
Para priya lênggahé rada adoh sakwètara
ꦲꦸꦛꦏ꧀ꦲꦸꦛꦶꦏ꧀ꦭꦶꦫꦏ꧀ꦭꦶꦫꦶꦏ꧀
Uthak uthik larak lirik
ꦒꦸꦪꦒꦸꦪꦸ꧈ ꦩꦺꦱꦩ꧀ꦩꦺꦱꦼꦩ꧀
Guya guyu, mèsam mèsêm
ꦱꦗꦏ꧀ꦲꦉꦥ꧀ꦩꦸꦤ꧀ꦝꦸꦠ꧀ꦭꦒꦸ
Sajak arêp mundhut lagu
ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦤꦶꦏꦸ
Sintên niku
ꦊꦁꦒꦃꦥꦺꦴꦗꦺꦴꦏ꧀ ꦝꦼꦭꦶꦏ꧀ꦲꦤꦧꦸꦫꦶ
Lênggah pojok dhêlik ana buri
ꦩꦺꦔꦩꦺꦔꦺꦴꦱꦗꦏ꧀ꦏꦺꦏꦺꦴꦏ꧀ꦲꦤꦱꦶꦁꦢꦶꦮꦼꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶ꧈
Mènga mèngo sajaké kok ana sing diwêdèni


0 comments :

Post a Comment