Gêthuk ꦒꦼꦛꦸꦏ꧀

gethuk
Lirik lagu Gethuk dengan aksara Jawa

꧁ ꦒꦼꦛꦸꦏ꧀ ꧂
Gêthuk

ꦱꦺꦴꦫꦺꦱꦺꦴꦫꦺꦥꦝꦁꦧꦸꦭꦤ꧀
Soré soré padhang bulan
ꦲꦪꦺꦴꦏꦚ꧀ꦕꦥꦝꦢꦺꦴꦭꦤ꧀ꦤꦤ꧀
Ayo kanca padha dolanan
ꦫꦺꦤꦺꦫꦺꦤꦺꦧꦼꦧꦉꦁꦔꦤ꧀
Rèné rèné bêbarêngan
ꦫꦩꦺꦫꦩꦺꦲꦺ꧈ ꦝꦒꦼꦒꦺꦴꦗꦺꦒ꧀ꦒꦤ꧀
Ramé ramé é, dha gêgojègan
ꦏꦲꦺꦏꦲꦺꦉꦩ꧀ꦧꦸꦭꦤ꧀ꦤꦺ
Kaé kaé rêmbulané
ꦪꦺꦤ꧀ꦢꦶꦱꦮꦁꦏꦺꦴꦏ꧀ꦔꦮꦺꦲꦮꦺ
Yèn disawang kok ngawé awé
ꦏꦪꦏꦪꦔꦺꦭꦶꦁꦔꦏꦺ
Kaya kaya ngèlingaké
ꦏꦚ꧀ꦕꦏꦧꦺꦃꦲꦗꦠꦸꦫꦸꦱꦺꦴꦫꦺꦱꦺꦴꦫꦺ
Kanca kabèh aja turu soré soré


ꦒꦼꦛꦸꦏ꧀ꦲꦱꦭ꧀ꦭꦺꦱꦏꦠꦺꦭ
Gêthuk asalé saka tèla
ꦩꦠꦔꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦲꦶꦏꦸꦠꦩ꧀ꦧꦤꦺꦲꦥ
Mata ngantuk iku tambané apa
ꦲꦺꦲꦭꦃꦒꦼꦛꦸꦏ꧀ꦲꦱꦭ꧀ꦏꦺꦱꦏꦠꦺꦭ
Èalah gêthuk asalé saka tèla
ꦪꦺꦤ꧀ꦫꦥꦼꦛꦸꦏ꧀ꦲꦠꦶꦤꦺꦫꦢꦒꦼꦭ
Yèn ra pêthuk atiné rada gêla
ꦲꦗꦔꦺꦴꦤꦺꦴꦩꦱ꧀ ꦲꦗꦲꦗꦔꦺꦴꦤꦺꦴ
Aja ngono mas, aja aja ngono
ꦏꦝꦸꦁꦗꦚ꧀ꦗꦶꦩꦱ꧀ ꦲꦏꦸꦩꦼꦁꦏꦺꦴꦒꦼꦭ꧉
Kadhung janji mas, aku mêngko gêla

0 comments :

Post a Comment