Kusumaning Ati ꦏꦸꦱꦸꦩꦤꦶꦁꦲꦠꦶ

kusumaning ati
Lirik lagu kusumaning ati dengan aksara Jawa

꧁ ꦏꦸꦱꦸꦩꦤꦶꦁꦲꦠꦶ ꧂
Kusumaning Ati

ꦏꦸꦱꦸꦩꦤꦶꦁꦲꦠꦶ
Kusumaning ati
ꦝꦸꦃꦮꦺꦴꦁꦧꦒꦸꦱ꧀
Dhuh wong bagus
ꦱꦶꦁꦠꦏ꧀ꦲꦤ꧀ꦠꦶꦲꦤ꧀ꦠꦶ
Sing tak anti anti
ꦩꦸꦁꦠꦼꦏꦩꦸ꧈ ꦧꦶꦱꦒꦮꦺꦠꦼꦤ꧀ꦠꦽꦩ꧀ꦩꦶꦁꦲꦠꦶꦏꦸ
Mung têkamu, bisa gawé têntrêming atiku
ꦧꦶꦪꦺꦤ꧀ꦤꦠꦺꦗꦚ꧀ꦗꦶ
Biyèn naté janji
ꦠꦏ꧀ꦲꦸꦒꦼꦩ꧀ꦩꦶꦲꦺꦴꦫꦧꦏꦭ꧀ꦭꦭꦶ
Tak ugêmi ora bakal lali
ꦚ꧀ꦗꦸꦂꦏꦺꦭꦶꦁꦔꦤ꧀
Njur kèlingan
ꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁꦲꦠꦶꦱꦧꦼꦝꦃꦲꦺꦧꦸꦩꦶ
Jroning ati sabêdhahé bumi
ꦏꦝꦸꦁꦏꦪꦔꦺꦤꦺ
Kadhung kaya ngèné
ꦱꦲꦶꦏꦶꦥꦶꦪꦺꦏꦉꦥ꧀ꦥꦺ
Saiki piyé karêpé
ꦩꦭꦃꦩꦶꦫꦁꦔꦏꦺ
Malah mirangaké
ꦩꦤꦶꦱ꧀ꦥꦩ꧀ꦧꦸꦏꦤꦺ
Mnis pambukané
ꦏꦺꦴꦏ꧀ꦥꦲꦶꦠ꧀ꦠꦶꦧꦧꦸꦫꦶꦤꦺ
Kok pait tiba buriné
ꦥꦚ꧀ꦕꦺꦤ꧀ꦩꦁꦏꦼꦭ꧀ꦭꦏꦺ
Pancèn mangkêlaké
ꦲꦩꦸꦁꦥꦩꦸꦗꦶꦏꦸ
Amung pamujiku
ꦩꦸꦒꦩꦸꦒꦫꦲꦤꦫꦸꦧꦺꦢ
Muga muga ra ana rubèda
ꦱꦏ꧀ꦥꦸꦁꦏꦸꦂꦫꦺ
Sakpungkuré
ꦲꦁꦒꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸꦭꦸꦔꦲꦺꦴꦫꦏꦤ꧀ꦝꦏꦤ꧀ꦝ꧉
Nggonmu lunga ora kandha kandha.

0 comments :

Post a Comment