Wuyung ꦮꦸꦪꦸꦁ

wuyung
Lirik lagu Wuyung dengan aksara Jawa

꧁ ꦮꦸꦪꦸꦁ ꧂
Wuyung

ꦭꦫꦤꦶꦁꦭꦫ
Laraning lara
ꦲꦺꦴꦫꦏꦪ
Ora kaya
ꦮꦺꦴꦏꦁꦤꦤ꧀ꦢꦁꦮꦸꦪꦸꦁ
Wong kang nandang wuyung
ꦩꦔꦤ꧀ꦫꦱꦺꦴꦪꦤ꧀
Mangan ra doyan
ꦫꦗꦼꦤꦏ꧀ꦢꦺꦴꦭꦤ꧀
Ra jênak dolan
ꦤꦺꦁꦔꦺꦴꦩꦃꦧꦶꦔꦸꦁ
Nèng ngomah bingung
ꦩꦸꦁꦏꦸꦢꦸꦮꦼꦫꦸꦃ
Mung kudu wêruh
ꦮꦺꦴꦠ꧀ꦠꦶꦁꦲꦠꦶ
Woting ati
ꦝꦸꦃꦏꦼꦱꦸꦩꦲꦪꦸ
Dhuh kêsuma ayu
ꦲꦥꦫꦠꦽꦚꦸꦃ
Apa ra trênyuh
ꦱꦮꦔꦼꦤ꧀ꦲꦶꦏꦶ
Sawangên iki
ꦲꦮꦏ꧀ꦏꦸꦱꦶꦁꦠꦸꦫꦸ
Awakku sing kuru
ꦏ꧀ꦭꦥꦩꦸꦝ ꦊꦒꦤ꧀ꦤꦤ
Klapa mudha Lêganana
ꦲꦁꦒꦺꦴꦤ꧀ꦏꦸꦤꦤ꧀ꦢꦁꦧꦿꦤ꧀ꦠ
Nggonku nandang branta
ꦮꦶꦠꦶꦁꦥꦫꦶ ꦢꦶꦩꦺꦤ꧀ꦩꦫꦶ
Witing pari dimèn mari
ꦲꦁꦒꦺꦴꦤ꧀ꦏꦸꦭꦫꦲꦠꦶ
Nggonku lara ati
ꦲꦝꦸꦃꦚꦮ
Adhuh nyawa
ꦝꦸꦃꦝꦸꦃꦏꦼꦱꦸꦩ
Dhuh dhuh kêsuma
ꦥꦫꦏꦿꦱ
Pa ra krasa
ꦲꦥꦥꦚ꧀ꦕꦺꦤ꧀ꦠꦺꦒ
Apa pancèn tèga
ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦧꦭꦸꦁꦗꦤꦸꦂ
Mbok mbalung janur
ꦥꦫꦶꦁꦲꦸꦱꦢ
Paring usada
ꦩꦿꦶꦁꦏꦁꦤꦤ꧀ꦢꦁꦮꦸꦪꦸꦁ
Mring kang nandang wuyung.

0 comments :

Post a Comment