Kêna Godha ꦏꦼꦤꦒꦺꦴꦝ

kena godha
Lirik lagu kena godha dengan aksara Jawa

꧁ ꦏꦼꦤꦒꦺꦴꦝ ꧂
Kêna Godha

ꦤꦭꦶꦏꦤꦺꦝꦺꦏ꧀ꦗꦩꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤ
Nalikané dhèk jaman sêmana
ꦠꦽꦱ꧀ꦤꦩꦸꦱꦼꦠꦾꦭꦤ꧀ꦠꦸꦲꦸ
Trêsnaku setya lan tuhu
ꦲꦤꦤꦺꦩꦸꦁꦠꦤ꧀ꦱꦃꦔꦊꦩ꧀ꦧꦤ
Anané mung tansah ngalêmbana
ꦗꦸꦗꦸꦂꦲꦺꦴꦫꦤꦠꦺꦕꦶꦢꦿ
Jujur ora naté cidra
ꦩꦸꦭꦲꦏꦸꦠꦤ꧀ꦱꦃꦲꦔꦶꦩ꧀ꦧꦁꦔꦶ
Mula aku tansah angimbangi
ꦠꦽꦱ꧀ꦤꦏꦸꦒꦶꦤꦮꦩꦠꦶ
Trêsnaku ginawa mati
ꦲꦺꦴꦫꦲꦤꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁꦏꦁꦱꦸꦩꦸꦤꦂ
Ora ana lintang kang sumunar
ꦲꦩꦸꦁꦢꦶꦏꦥꦼꦥꦸꦗꦤ꧀ꦏꦸ
Amung dika pêpujanku
ꦱ꧀ꦭꦶꦫꦩꦸꦥꦩꦶꦠ꧀ꦠꦸꦒꦱ꧀ꦔꦪꦃꦲꦶ
Sliramu pamit tugas ngayahi
ꦲꦩꦿꦶꦃꦲꦪꦸꦤꦺꦱꦼꦱꦩꦶ
Amrih rahayuné sêsami
ꦔ꧀ꦒꦺꦴꦤ꧀ꦏꦸꦩꦸꦗꦶꦩꦸꦁꦠꦤ꧀ꦱꦃꦧꦱꦸꦏꦶ
Nggonku muji mung tansah basuki
ꦱꦸꦏ꧀ꦏꦥꦤ꧀ꦲꦁꦒꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸꦧꦭꦶ
Suk kapan anggonmu bali
ꦥꦼꦠꦼꦁꦝꦼꦝꦼꦠ꧀ꦫꦱꦤꦶꦁꦲꦠꦶꦏꦸ
Pêtêng dhêdhêt rasaning atiku
ꦧꦉꦁꦏꦼꦥꦿꦸꦔꦸꦏꦧꦂꦩꦸ
Barêng kèprungu kabarmu
ꦚꦠꦤꦺꦱꦶꦁꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦩꦸꦁꦭꦪꦁꦩꦸ
Nyatané sing kondur mung layangmu
ꦲꦺꦴꦫꦔꦶꦫꦏꦼꦤꦒꦺꦴꦝ
Ora ngira kêna godha.

0 comments :

Post a Comment